Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3

Permohonan adalah dipelawa daripada pemohon-pemohon yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan GURU di SEKOLAH YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH (YSHHB) bagi matapelajaran ;

(i) Additional Mathematics – Peringkat Menengah

(ii) Mathematics – Peringkat Rendah

(iii) Englsih – Peringkat Rendah

(iv) Bahasa Mandarin – Peringkat Tadika

 

Kelayakan:

 

1.     Mempunyai sekurang-kurangnya kelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam Pendidikan dalam mata pelajaran yang berkenaan.

ATAU

 

     Mempunyai sekurang-kurangnya kelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam mata pelajaran yang berkenaan dan Sijil Diploma Lepas Ijazah dalam pendidikan (PGCE).

2.     Calon yang mempunyai kelulusan Sijil atau Diploma dalam Pendidikan boleh dipertimbangkan jika mempunyai pengalaman mengajar di peringkat sekolah menengah/rendah/tadika.

3.     Calon yang mempunyai pengalaman mengajar akan diberi keutamaan.

Peringatan:

Pemohon-pemohon hendaklah mengisikan borang permohonan dan menyertakan keterangan peribadi (CV), salinan sijil-sijil kelulusan serta dokumen yang berkenaan, dan nombor telefon yang mudah dihubungi, berserta gambar terbaru berukuran paspot (tidak dikembalikan) kepada:

 

Unit Pengambilan
Bahagian Perkembangan Tenaga Manusia
Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang, Gadong BA 1511
Negara Brunei Darussalam

 

(borang boleh dimuat turun disini)

Hanya permohonan yang memenuhi syarat iklan sahaja yang akan dihubungi.  Borang permohonan hendaklah dihantar ke alamat di atas.

 

 

 

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086