Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3

Berita Terkini

Lawatan ‘Keusahawanan’ yang diadakan pada hari Isnin, 20 Rejab 1438 bersamaan 17 April 2017 adalah merupakan salah satu komponen dan kesinambungan Program Meningkatkan Keupayaan Ibu Tunggal yang dikendalikan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Pada dasarnya, Program Meningkatkan Keupayaan Ibu Tunggal ini bertujuan untuk:
1. meningkatkan kemahiran dan pengetahuan ibu tunggal untuk membolehkan mereka meningkatkan tahap kehidupan yang selesa;
2. meningkatkan penyertaan ibu tunggal yang tidak bekerja samada dalam pekerjaan fleksibel (dengan majikan) atau sara diri;
3. membantu ibu tunggal yang mempunyai kemahiran / pengalaman mendapat bantuan kewangan untuk membina atau mengembangkan perniagaan;
4. membantu ibu tunggal yang mempunyai perniagaan memasarkan produk serta perkhidmatan.

Sesuai dengan tujuan ini program, lawatan ke lokasi keusahawan yang telah berjaya iaitu Syarikat Haji Zainal bin Haji Safar dan Pusat Inkubator Makanan Perusahaan Kecil (IMPK), Kilanas adalah untuk memberi para peserta program untuk melihat sendiri perkembangan keusahawaan. Program lawatan ini juga adalah merupakan kesinambungan kepada Kursus ‘Keusahawanan’ yang telah selesai dikendalikan pada 10, 11 dan 12 April yang lalu.

Lawatan ‘Keusahawanan’ ini dihasratkan dapat memberi pendedahan kepada peserta program mengenai sektor-sektor perusahaan yang sedia ada di Negara Brunei Darussalam, disamping memperkenalkan mereka kepada sektor perniagaan dan perusahaan, lawatan ini juga dihasratkan untuk membuka mata dan minda serta menyuntik semangat agar mereka tidak putus-putus berusaha, mencontohi dan mengambil iktibar daripada apa yang mereka lihat dan dengar dalam lawatan ini nanti.

Di antara objektif-objektif utama lawatan ini adalah:

1. Memberikan pendedahan kepada Ibu-Ibu Tunggal mengenai proses-proses yang perlu dijalani dalam memulakan bidang perusahaan.
2. Menyampaikan maklumat tentang sektor perusahaan yang terdapat di dalam dan di luar negeri.
3. Memberikan informasi tentang perusahaan yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemahiran Ibu Tunggal.
4. Memberikan pendedahan mengenai peluang-peluang di dalam sektor perusahaan yang sedia ada dan boleh diikuti.
5. Memberikan pendedahan kepada Ibu Tunggal mengenai pengalaman dan cabaran dalam memulakan bidang perusahaan.

Lawatan ini disertai oleh seramai 27 orang ibu tunggal yang telah dikenal pasti oleh Yayasan melalui Program Meningkatkan Keupayaan Ibu Tunggal. Disamping itu seramai 16 orang MENTOR yang terdiri daripada bekas pegawai kanan Kerajaan yang telah bersara dan pengusaha wanita sukarelawan yang akan membantu pihak YSHHB dalam menyelia, memantau dan membimbing para Mentee (peserta kursus) sepanjang program ini berjalan juga trurt serta semasa lawatan ini. Peranan para Mentor ini amatlah penting dalam memastikan mentee rasa terbantu, diberi bimbingan, sumber motivasi dan inspirasi.

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086