Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Majlis Bertahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Sempena Ulang Tahun Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Yang Ke-25 Tahun

Pada hari ini, Khamis, 24 Rabiulakhir 1439 bersamaan 11 Januari 2018, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis bertahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit bertempat di Kubah Makam Diraja, Negara Brunei Darussalam sempena Ulang Tahun Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Yang Ke-25 Tahun.

Read more ...

Yayasan Berikan Sumbangan Kepada Mangsa Kebakaran

Selaras dengan dasar penubuhannya, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah terus melaksanakan aktiviti kebajikan khususnya membantu mereka yang sangat memerlukannya.

Pada hari Jumaat, 11 Rabiulakhir 1439 bersamaan 29 Disember 2017, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan kewangan kepada dua buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Kampong Rimba dan Rancangan Perumahan Kampong Mengkubau.

Read more ...

Majlis Penutup Dan Penyampaian Sijil Program Perkhemahan Belia Hijrah Mahabbah Illahi Kali Ke-5 Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Pada hari Khamis, 18 Rabiulawal 1439 bersamaan 7 Disember 2017, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Penutup dan Penyampaian Sijil bagi Program Perkhemahan Hijrah Mahabbah Illahi Kali ke-5 bertempat di Auditorium Universiti Sultan Sharif Ali (UNNISA), Gadong.

Penyampaian sijil kepada peserta disempurnakan oleh Yang Mulia Dato Paduka Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny, Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir sama di Majlis ini ialah Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Sultan Sharif Ali.

Read more ...

Penyerahan Rumah Bantuan Secara Bersepadu

Pada hari Selasa, 9 Rabiulawal 1439H bersamaan 28 November 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama-sama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah menyerahkan rumah bantuan kepada Dayang Zainab binti Jaafar.

Read more ...

Majlis Penghargaan Kepada Penyumbang Dan Penyelaras Program “Breakfast For School” 2017

Pada hari Selasa, 2 Rabiulawal 1439H bersamaan 21 November 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Penghargaan kepada Penyumbang dan Penyelaras Program “Breakfast for School” 2017.

Yayasan SHHB telah mula melaksanakan Program “Breakfast for School” pada tahun 2016 dan seramai 200 orang pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan telah dikenal pasti daripada empat buah sekolah di Daerah Brunei dan Muara telah dipilih bagi mengikuti program ini.

Read more ...

Aktiviti Kemasyarakatan Di Taman Riadah RPN Kampung Panchor Mengkubau

Pada hari Ahad, 30 Safar 1439H bersamaan 19 November 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah melaksanakan aktiviti kemasyarakatan di Taman Riadah RPN Kampong Panchor Mengkubau.

Kerja kemasyaratan ini dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampong RPN Kampong Panchor Mengkubau. Antara aktiviti yang dilakukan ialah memotong rumput dan membersihkan kawasan Taman Riadah berkenaan.

Read more ...

Yayasan Hulurkan Sumbangan

Pada petang Selasa, 25 Safar 1439 bersamaan 14 November 2017, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan SHHB) menyampaikan sumbangan kepada pertubuhan dan badan-badan bukan kerajaan serta beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Bagi Mangsa Kebakaran

Pada hari Jumaat, 14 Safar 1439H bersamaan 3 November 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan kewangan kepada sembilan buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran sebuah barek kerajaan di Jalan Pelumpong, Muara pada 28 Oktober 2017. Jumlah keseluruhan sumbangan ialah B$9,200.00.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086